SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายเดี่ยว ทั่วไป รอบสอง  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.40 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์