SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายเดี่ยว ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่