SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงคู่ ทั่วไป รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์