SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายคู่ ทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล