SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายคู่ ทั่วไป รอบสาม  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่