SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบสอง  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
14
8
7
3
5
10
1
6
4
13
2
12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
11
1
3
10
5
4
8
7
20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์