SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบสอง  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
3
9
6
13
8
7
14
15
4
5
18
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
4
1
6
8
3
10
2
5
14
11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี