SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบสอง  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
10
11
8
7
6
3
1
2
4
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
7
3
4
11
5
2
6
8
10
9
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์