SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบสอง  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
17
11
2
4
18
13
14
8
10
5
7
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
9
10
5
8
1
7
3
6
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม