SAT GRS
รายการ เปตอง 
ทีมหญิง รอบที่ 1  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์