SAT GRS
รายการ เปตอง 
ทีมชาย รอบ 16 ทีม  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง