SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์