SAT GRS
รายการ เทนนิส 
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์