SAT GRS
รายการ เทนนิส 
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล