SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงคู่ ทั่วไป รอบสอง  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:55 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์