SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงคู่ ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:20 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น