SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายคู่ ทั่วไป รอบสอง  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.05 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี