SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายคู่ ทั่วไป รอบสอง  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.40 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น