SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
คู่ผสม ทั่วไป รอบสาม  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.20 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี