SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
คู่ผสม ทั่วไป รอบสอง  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:40 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์