SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
คู่ผสม ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่