SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กบ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย