SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กบ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี