SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
1
6
8
3
10
2
5
14
11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
5
4
9
7
15
14
2
6
3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์