SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
10
5
8
1
7
3
6
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
4
6
10
5
13
3
2
9
7
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น