SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
11
1
3
10
5
4
8
7
20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
10
3
9
6
13
8
7
14
15
4
5
18
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล