SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
11
11
7
9
4
5
19
22
2
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
17
11
2
4
18
13
14
8
10
5
7
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่