SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมชุด - ชาย รอบแรก  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
4
7
15
14
2
6
3
10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
14
8
7
3
5
10
1
9
6
4
2
12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย