SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
28
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
29
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี