SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 19-21 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่