SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง