SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
3
247
284
237
243
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
300
301
303
302
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
470
490
484
477
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
104
128
125
101
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย