SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
285
287
279
286
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
534
532
529
512
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
830
827
822
829
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์