SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:40 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
521
522
509
506
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
667
674
666
660
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
278
278
275
283
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
227
228
226
225
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น