SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:20 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
207
202
206
210
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
508
513
514
527
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
700
691
699
669
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
141
140
131
130
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย