SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:20 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
539
535
517
533
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
664
671
680
676
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
745
742
749
746
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
201
208
203
200
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์