SAT GRS
รายการ กรีฑา 
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
197
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
331
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
174
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
491
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
541
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้