SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
152
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3
342
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
362
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5
414
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
8
614
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
739
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
533
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
823
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์