SAT GRS
รายการ กรีฑา 
เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
226
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
283
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
781
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์