SAT GRS
รายการ กรีฑา 
เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
225
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
207
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
432
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
648
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี