SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
363
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
396
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
420
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
525
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
681
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10
852
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
888
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
151
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์