SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
589
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2
798
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
849
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
856
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์