SAT GRS
รายการ กรีฑา 
กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
524
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
827
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
279
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
830
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
287
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
512
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล