SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
249
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
194
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
236
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
880
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5
603
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
405
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
496
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
655
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี