SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
214
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
389
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
472
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
805
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์