SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
685
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
226
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
263
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
536
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
145
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
687
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
132
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย