SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
670
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
516
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
853
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
410
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
677
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี