SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบสาม  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
10
8
5
2
4
6
9
1
18
14
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
8
4
9
10
5
13
16
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม