SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบสาม  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
3
8
2
1
7
12
15
11
18
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
8
10
2
3
9
3
1
6
7
14
17
15
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล