SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี